יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר הרב ספריה ועד הורים חדר מורים יצירת קשר
האם לרוב התלמידים בכיתה שלך חשוב לעזור אחד לשני?

התפיסה החינוכית "בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור" (הרב קוק) ביה"ס נותן אימון מוחלט בתלמידיו, משתדל לקדם כל תלמיד לפי סגולותיו,צרכיו ויכולותיו, ושואף שתלמידיו יתייחסו בכבוד ובסובלנות לייחודיות ולשונות בחברה. ביה"ס מפתח תלמיד הנושא בעול עם חבריו, נוטל אחריות, המעורב בחברה והפועל על-פי שיקול דעת ערכי. ביה"ס משקיע את מירב המאמצים להקנות לתלמידיו שני יסודות כאחד, דעת התורה ודעת העולם. והרי כך כתב הרב קוק זצ"ל: "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת – לעשותו טוב וישר… בתלמוד תורה ובהקניית ידיעות שמטרתן להכשיר את האדם לצורך קיומו…" יחד עם הקהילה נוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבית הספר, שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה,תוך הטמעה של טכנולוגיית המידע. אנו שמים דגש על שלושה תחומים בתחום התקשוב: 1.התפתחות אישית: פיתוח הפוטנציאל האישי ותפיסת עולם של כל תלמיד 2. תרבות: רכישת השכלה, נגישות ולימוד אוצרות התרבות • 3. חיברות • הכנת התלמידים לחיים בכל ההיבטים החברתיים (משפחה, עבודה, אזרחות

 
 
גלישה בטוחה
דפי קשר להורים
תמונות הווי בית הספר
עיתון בית ספר
מרחבי כיתות
דמות מופת לשנת תשעד
פעילות בית מדרש נודד
אקלים בית ספרי
חידונים
פעילויות מתוקשבות
בלוג בית הספר
כיצד נרשמים לאתר?
מקצועות לימוד לכל שכבות הגיל
ארכיון תשע"ב
ארכיון תשע"ג
הבוגרים שלנו
למידה בשעת חירום